Ingesta s.r.o.

REFERENCE

Prohlédněte si naši referenční zakázky, které jsme již realizovali nebo na kterých v současné době pracujeme...

Studie proveditelnosti JIP, centrální sterilizace a zákrokový sál Nemocnice Atlas Zlín
Projektové práce
RN 30 000 000 Kč

Operační sály a centrální sterilizace Bílovec
Projektové práce, výkon technického dozoru investora
RN 15 000 000 Kč
 
Stacionář Ropice
Výkon technického dozoru investora
RN 51 000 000 Kč
 
Cytostatika NsP Havířov
Projektové práce,výkon technického dozoru investora
RN 5 000 000 Kč
Doba realizace: 2009
 
Rekonstrukce stravovacího provozu NsP Karviná Ráj
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky  30 000 000 Kč
 
Příjezdová komunikace a parkoviště TRN
Projektové práce, výkon technického dozoru investora
RN 2 500 000 Kč

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
RN 12 000 000 Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko

Přístavba  tělocvičny  ZŠ Petroviče u Karviné
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
RN 30 000 000 Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko

Rekonstrukce kuchyně Střední školy gastronomie a služeb Frýdek Místek
Projektové práce, autorský dozor
RN 12 000 000 Kč

Modernizace spojená s rozšířením MŠ Školská 1391 čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky : 35 000 000  Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko
Čestné uznání stavba Moravskoslezkého kraje 2011

Středisko uměleckého a celoživotního vzdělávání Frenštát pod Radhoštěm
Výkon technického dozoru investora  
Hodnota zakázky: 9 171 000 Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko

Odstranění povodňových  škod ZŠ a MŠ Mořkov
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Obec Mořkov
RN 3 000 000 Kč
Spolufinancováno  SFŽP

Gymnázium Český Těšín - výměna oken a zateplení fasády
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky : 23  000 Kč
Doba realizace : 2008 - 2009
Národní kulturní památka

Gymnázium Komenského Havířov – výměna oken
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky  6 000 000 Kč

SPŠ Havířov, p.o. – zateplení fasády a výměna oken
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky : 23  000 Kč

ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk – stavební úpravy
Projektové práce
Hodnota zakázky : 7 000 000 Kč

Tiskárna MORAVAPRESS – Ostrava-Přívoz
Projektové práce, výkon technického dozoru
RN 12 000 000 Kč

Areál Davidova Mlýna,Horní Tošanovice
Výkon technického dozoru investora
Hodnota zakázky: 60 000 000 Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko

Návštěvnické centrum-středisko ekologické výchovy ZOO Ostrava
RN 55 000 000 Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko

Rekonstrukce objektů U Tiskárny 5 a části objektu U Tiskárny 3 v Ostravě-Přívoze
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky : 29 403 000 Kč
Památkově chráněný objekt

Rekonstrukce pavilonu hrochů
Výkon technického dozoru investora
Hodnota zakázky: 30 000 000 Kč
Spolufinancováno  Norské fondy/SFŽP

Pavilon medvědů a Hulmanů v ZOO Ostrava
Výkon technického dozoru investora  
Hodnota zakázky: 60 000 000
Doba realizace : 2008 - 2010
Spolufinancováno Norské fondy

Zateplení, výměna oken a rekonstrukce střešního pláště obecního úřadu
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Obec Albrechtice
RN 12 000 000 Kč
Spolufinancováno  SFŽP

Rekonstrukce stravovacího provozu NsP Karviná Ráj
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky  30 000 000 Kč

Dětská ZOO v ZOO Ostrava
Výkon technického dozoru investora  
Hodnota zakázky: 12 000 000

Dendrologické oddělení v ZOO Ostrava
Výkon technického dozoru investora  
Hodnota zakázky: 40 000 000 Kč

Odkanalizování okrajových části města Orlová
Výkon technického dozoru investora
RN 183 000 000 Kč
Spolufinancováno  SFŽP

Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti
Výkon technického dozoru investora
RN 173 000 000 Kč
Spolufinancováno MFČR

Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice, I. a II. Etapa
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
RN 58 674 000 Kč
Spolufinancováno MFČR

Odkanalizování obce Albrechtice
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Obec Albrechtice
RN 25 000 000 Kč
Spolufinancováno  

Letiště Ostrava a.s.,rozšíření odbavovacích ploch
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Hodnota zakázky :  111 702 000 Kč
Spolufinancováno  ROP Moravskoslezsko

Rekonstrukce komunikace Fryštátská,Karviná-Fryštát
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
RN 55 000 000 Kč
 
Odstranění povodňových škod Králův potok Mořkov
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Obec Mořkov
RN 18 500 000 Kč
Spolufinancováno  SFŽP

Odstranění povodňových škod – oprava mostků a opěrné stěny Ženklava
Výkon koordinátora BOZP
Obec Mořkov
RN 15 000 000 Kč

Odstranění povodňových škod Králův potok Mořkov
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Obec Mořkov
RN 18 500 000 Kč

Odkanalizování lokalit nezaústěných do centrální ČOV v ZOO Ostrava
Výkon technického dozoru investora  
Hodnota zakázky: 6  000 000 Kč

Back to top