Ingesta s.r.o.

Projektová činnost

Společnost zajišťuje zpracování projektové dokumentace jak novostaveb, rekonstrukcí a stavebních úprav, tak i zpracování pasportizace staveb.

Dle požadavků klienta jsme schopni pro jednotlivé obory (pozemní stavby, inženýrské stavby) zajistit všechny stupně projektové dokumentace:

    Návrhy a studie
    Dokumentace pro územní řízení
    Dokumentace pro stavební řízení
    Dokumentace pro vodoprávní řízení
    Dokumentace pro realizaci stavby
    Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
    Dokumentace skutečného provedení stavby
    Inženýrskou činnost (obstarání jednotlivých povolení)
    Autorský dozor v průběhu výstavby

Námi zpracovaná dokumentace je vypracována v souladu s platnou legislativou platnou ve výstavbě.


Back to top